Logo INK

INK QuickScan

Een snelle blik in de spiegel

Leren excelleren begint met een helder beeld van uw eigen organisatie. Het INK biedt u - door middel van de navolgende vragenlijst - de mogelijkheid een eerste inventarisatie te maken van uw huidige situatie.

Subjectief of objectief

Managers en medewerkers hebben vaak een enigszins subjectief beeld van de eigen organisatie. Afhankelijk van de mentale 'bril' die men draagt, worden omstandigheden positief of negatief beoordeeld. Om een correct beeld van uw organisatie te krijgen, wordt geadviseerd de vragenlijst niet alleen zelf, maar ook door enkele collega-managers en — voor zover dit mogelijk is — door één of meerdere buitenstaanders (leveranciers, relaties) te laten invullen. De gemiddelden die daaruit komen, geven wellicht een objectiever en daardoor juister beeld.

Sterke punten en verbeterpunten

De vragenlijst bestaat uit 25 vragen waarin de meest essentiële zaken die in het INK-managementmodel aan de orde komen, zijn verwerkt. Elk van de vragen biedt een keuze uit vier antwoorden. Kies het antwoord dat volgens u het meest van toepassing is op de stand van zaken bij uw organisatie:

Een waarschuwing

Een waarschuwing is wel op zijn plaats: De weg naar excellentie is lang en eenmaal gestart is er geen weg terug. Het besluit te leren excelleren betekent ook dat daaruit een aantal onvermijdelijke consequenties volgt die kunnen uiteenlopen van verbetercycli tot reorganisaties. Tegelijkertijd is 'leren excelleren' een uitdaging; een uitdaging voor de organisatie en een uitdaging voor u. Een uitdaging met positieve gevolgen: excelleren betekent gemotiveerde medewerkers, enthousiaste klanten en partners en een organisatie om trots op te zijn. Maar bovenal schept 'leren excelleren' voor uw organisatie goede toekomstmogelijkheden. Dat is de managementopdracht bij uitstek. Dat is uw opdracht.

Als voorproefje op het echte werk bieden we u hier de mogelijkheid een snelle en relatief oppervlakkige QuickScan van uw organisatie uit te voeren. Uw score zal alleen hout snijden als u de vragen naar eer en geweten beantwoordt.

Aanmelden voor de QuickScan

Vul onderstaand formulier in en u ontvangt binnen enkele minuten per e-mail een uitnodiging voor het invullen van de INK QuickScan.

  •  
Deel op: